Η αρθρωτική και η φωνολογική διαταραχή είναι μερικές από τις διαταραχές στις οποίες χρειάζεται η λογοθεραπεία.


Αρθρωτική Διαταραχή: Περιλαμβάνει τις δυσκολίες στην άρθρωση των ήχων της ομιλίας, όταν αυτές συνεχίζουν να υφίστανται μετά από το αναμενόμενο χρονικό διάστημα κατάκτησης. Το παιδί δυσκολεύεται να αρθρώσει έναν ή περισσότερους ήχους, τόσο μεμονωμένα όσο και μέσα σε λέξεις.

Παραδείγματα Συμπτωμάτων:

Έστω ότι το /σ/ είναι το φώνημα που δυσκολεύεται να αρθρώσει το παιδί

Αντικατάσταση: /σακί/ /θακί/

Παράλειψη: /σούπα/ /ούπα/

Απλοποίηση: /σπίτι/ /πίτι/

Αλλοίωση: αντί για /σ/ παράγεται ήχος που ακούγεται σαν /χι/

 

Αιτιολογία:

Η Διαταραχή της Άρθρωσης μπορεί να οφείλεται σε:

Οργανικούς παράγοντες Αδυναμία στον έλεγχο ή την φυσιολογία των αρθρωτών (γλώσσα, χείλη, δόντια, υπερώα, κάτω γνάθος)

  • Προβλήματα Οδοντοφυΐας (σύγκλιση, έλλειψη δοντιών)
  • Κοντό χαλινό γλώσσας
  • Υπερτροφική γλώσσα
  • Σχιστία

 

Λειτουργικούς παράγοντες Το παιδί δεν μπορεί να αρθρώσει σωστά έναν ήχο επειδή δεν έχει κατανοήσει πλήρως τον σωστό τόπο και τρόπο άρθρωσης του. Το αποτέλεσμα είναι να τοποθετεί τους αρθρωτές του εσφαλμένα κατά την παραγωγή και ο ήχος να μην αρθρώνεται σωστά.

 

Φωνολογική Διαταραχή

 

Φωνολογική Διαταραχή: Οι φωνολογικές διαταραχές αποτελούν μια κατηγορία διαταραχών σύμφωνα με την οποία το φωνολογικό σύστημα του παιδιού μοιάζει εντελώς αποδιοργανωμένο, με αποτέλεσμα να θυμίζει εκείνο που θα είχε ένα παιδί μικρότερης ηλικίας. Μια ή περισσότερες ηχητικές ομάδες, δεν έχουν κατακτηθεί με τον σωστό τρόπο από το παιδί με αποτέλεσμα οι λεκτικές του παραγωγές να είναι σε μεγάλο ποσοστό λανθασμένες.

Σε αντίθεση με την Αρθρωτική Διαταραχή, η Φωνολογική Διαταραχή δεν σχετίζεται με ανατομικές ανωμαλίες, καθώς οι αρθρωτές εκτελούν ικανοποιητικά όλες τις απαιτούμενες κινήσεις. Επιπλέον, εν αντιθέσει με την Αρθρωτική Διαταραχή, όλοι οι ήχοι μπορούν να παραχθούν σωστά μεμονωμένα, με την δυσκολία να εντοπίζεται στην παραγωγή τους σε επίπεδο λέξεων.

 

Παραδείγματα Συμπτωμάτων:

Αντικατάσταση:  /θέλω/ /φέλω/

Πτώση συλλαβής ή φωνήματος: /καμπάνα/ /μπάνα/

Πτώση τελικού συμφώνου: /μπαμπάς/ /μπαμπά/

Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων: /λάσπη/ /λάπη/

Αναδιπλασιασμούς: /πιλότος/ /λολότος/

Ηχητικές Αρμονίες: /μπανάνα/ /νανανα/

Μεταθέσεις φωνημάτων ή συλλαβών: /πακέτο/ /καπέτο/

 

Αιτιολογία:

  • Κληρονομικότητα
  • Συχνές ωτίτιδες
  • Μειωμένη ικανότητα ακουστικής διάκρισης των ήχων (κυρίως μεταξύ ήχων που μοιάζουν)
  • Περιορισμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα
  • Δυσκολία στην αντίληψη του χρόνου
  • Συναισθηματική ανωριμότητα

                                                                  

Δημήτρης  Διακονής                                                                                

Λογοθεραπευτής


 

Διαβάστε επίσης για: δυσλεξία, αυτισμός, λογοθεραπεία στην Αγία Παρασκευή