Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η ειδική  διαπαιδαγώγηση  παρέχει  τόσο  θεραπευτική  όσο  και  μαθησιακή  υποστήριξη  και  ενίσχυση  σε  παιδιά  κι  εφήβους  που  παρουσιάζουν  δυσκολίες στην  ανάγνωση, την  γραφή, την  αριθμητική  ή  σε  μαθηματικές  αποδεικτικές  δεξιότητες  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπαίδευσης.

Μαθησιακές δυσκολίες

Οι  μαθησιακές δυσκολίες  είναι  μία  ομάδα  ετερογενών  διαταραχών  που  έχουν  νευροβιολογική  βάση  και  χαρακτηρίζονται  από  σημαντικές  δυσκολίες  στην  εκμάθηση  και  χρήση  της  ακουστικής  επεξεργασίας, της  ομιλίας, της  ανάγνωσης, της  γραφής, της  συλλογιστικής  σκέψης  και  τις  μαθηματικές  ικανότητες. 

ΔΕΠΥ  ή  αλλιώς  Διαταραχή  Ελλειματικής Προσοχής  και  Υπερκινητικότητας, με βασικά  χαρακτηριστικά  τη  διάσπαση  προσοχής, τη  παρορμητικότητα, την απροσεξία  και  την  υπερκινητικότητα.

Παρατηρείστε  αν  το  παιδί:

 • Δεν   μπορεί  να  συγκεντρωθεί.
 • Αποσπάται  εύκολα.
 • Δείχνει  να  μην  ακούει.
 • Δεν  προσέχει  τις  λεπτομέρειες.
 • Κάνει  λάθη  απροσεξίας.
 • Δυσκολεύεται  με την οργάνωση.
 • Δυσκολεύεται  να  ακολουθήσει  οδηγίες.
 • Χάνει  συχνά  πράγματα.
 • Ξεχνάει  τις  σχολικές  εργασίες.
 • Αποφεύγει  εργασίες  που  απαιτούν  πολλή σκέψη.
 • Μιλάει  συνεχώς.
 • Δυσκολεύεται  να  παραμείνει  καθιστός/η.
 • Κουνάει  χέρια, πόδια  και  στριφογυρίζει  στη  καρέκλα.
 • Δυσκολεύεται  να  περιμένει  τη  σειρά  του.
 • Διακόπτει  τους  άλλους  και  δεν  περιμένει  πριν  ολοκληρωθεί  η  ερώτηση  να  απαντήσει.
 • Δεν  σκέφτεται  πριν  αντιδράσει.
 • Δεν  ακολουθεί  κανόνες  παιχνιδιών.

Τα  παραπάνω  αφορούν  ενδείξεις  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  αποτελούν  διαγνωστικό  οδηγό !

Δυσλεξία είναι  μία  διαταραχή  που  επηρεάζει  την  ικανότητα  μνήμης, της  αντίληψης, της  γραφής, της  ανάγνωσης,  της  ορθογραφίας  και  μερικές  φορές  και  της  αριθμητικής.

Παρατηρείστε  αν  το  παιδί:

 • Δυσκολεύεται  στην  οπτική  επεξεργασία.
 • Κάνει  συχνά  λάθη  στο  προσανατολισμό  των  γραμμάτων, στη  θέση  και  την  σειρά  που  έχουν  τα  γράμματα  σε  μία  λέξη.
 • Δυσκολεύεται  να  διακρίνει  ήχους  και  φωνήματα.
 • Τονίζει  λάθος  τα  φωνήματα  και  δεν  χρησιμοποιεί  σωστά  τα  γράμματα  στις  λέξεις.
 • Συγχέει  συχνά  φωνήματα  στις  λέξεις.
 • Διαβάζει  αργά, παραλείπει  λέξεις ή  και  σειρές  όταν  διαβάζει  ένα  κείμενο.
 • Κάνει  συχνά  ορθογραφικά  λάθη.
 • Παραλείπει, αντιστρέφει  ή  προσθέτει  γράμματα  στις  λέξεις.
 • Δυσκολεύονται  στις  μαθηματικές  πράξεις.
 • Παρουσιάζει  χαμηλή  αυτοπεποίθηση.

Τα  παραπάνω  αφορούν  ενδείξεις  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  αποτελούν  διαγνωστικό  οδηγό !

Δυσγραφία είναι  η  δυσκολία  του  ατόμου να  παράγει  αναγνώσιμη  γραφή  με  το  χέρι  και  χαρακτηρίζεται  από  μία  γενική  ασυνέπεια  αναγνωστικού  επιπέδου  και  γραφής.

Παρατηρείστε  αν  το  παιδί:

 • Κάνει  δυσανάγνωστα  και  ανομοιόμορφα γράμματα.
 • Κάνει  συχνά  ορθογραφικά  λάθη.
 • Χρησιμοποιεί  μικρά  και  κεφαλαία  γράμματα  μέσα  στη  λέξη.
 • Γράφει  τα  γράμματα  με  περισσότερες  ή  λιγότερες  γραμμές.
 • Παραλείπει  γράμματα / λέξεις  ή  τα  αντικαθιστά.
 • Δυσκολεύεται  να  ακολουθήσει  τα  περιθώρια  γραμμών, τον  προσανατολισμό  γραμμάτων, να  γράψει  πάνω  στη  γραμμή.
 • Έχει  κακή στάση  σώματος  και  πονάει  κατά  τη  γραφή.
 • Τα  γράμματα  χειροτερεύουν  όσο  το  παιδί  γράφει  και  κουράζεται.

Τα  παραπάνω  αφορούν  ενδείξεις  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  αποτελούν  διαγνωστικό  οδηγό !

Δυσορθογραφία είναι  μία  ειδική διαταραχή  της  μάθησης  της  ορθογραφίας  και  των κανόνων  της,  της  αντιστοίχισης φωνημάτων  και  γραφημάτων  καθώς  της  σύνταξης  μιας  πρότασης  ή  μιας  παραγράφου.

Παρατηρείστε  αν  το  παιδί:

 • Αντιστρέφει  γράμματα, συλλαβές  και λέξεις.
 • Αντικαθιστά   γράμματα  στις  λέξεις  που  μοιάζουν  ακουστικά ( π.χ. β/φ, κ/χ ).
 • Καθρεπτίζει  γράμματα  και  αριθμούς ( π.χ. 3/ε, 9/6 ).
 • Αντιστρέφει  σύμφωνα  και  φωνήεντα ( π.χ.  αεροπλάνο / εαροπλάνο ).
 • Αντιστρέψει  δίψηφα  φωνήεντα  και  σύμφωνα ( π.χ. τζ / ζτ ).
 • Ενώνει  λέξεις μεταξύ  τους.
 • Προσθέτει  γράμματα  και  συλλαβές  μέσα  στη  λέξη.
 • Παραλείπει  τα  σημεία  στίξης.
 • Δεν  καταλαβαίνει  πότε  κάνει  λάθος  στο  γραπτό  του.
 • Χρησιμοποιεί  με  λάθος  τρόπο  τα  κεφαλαία  γράμματα  μέσα  στη  λέξη.
 • Τα  γραπτά  του  έχουν  κακό  παρουσιαστικό  με  μουντζούρες.

Τα  παραπάνω  αφορούν  ενδείξεις  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  αποτελούν  διαγνωστικό  οδηγό !

Δυσαριθμησία είναι  η  δυσκολία  στην  κατανόηση  κι  εκμάθηση  μαθηματικών  εννοιών  και  πράξεων.

Παρατηρείστε  αν  το  παιδί:

 • Δυσκολεύεται  στη  κατανόηση  μαθηματικών  πράξεων.
 • Συχνά  μπερδεύει  τα  μαθηματικά  σύμβολα ( π.χ. </>, +/x ).
 • Δυσκολεύεται  στην  εκμάθηση  και  απομνημόνευση  της  προπαίδειας.
 • Αντιστρέφει ή  μεταθέτει   νούμερα  στη  γραφή ( π.χ.  48/84 ).
 • Δυσκολεύεται  να  κατανοήσει  μαθηματικές  έννοιες ( π.χ. ‘’υπόλοιπο, διαφορά, πηλίκο’’).

Τα  παραπάνω  αφορούν  ενδείξεις  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  αποτελούν  διαγνωστικό  οδηγό !

Στο  κέντρο   μας  παρέχεται  καθημερινή  μελέτη  για  παιδιά  που  παρουσιάζουν   μαθησιακές  δυσκολίες !

Δίνουμε  βάση  στις  ανάγκες  του  παιδιού  εκμεταλλευόμενοι  τις  ικανότητες !
Στο  κέντρο  μας  επίσης  θα   βρείτε….

Προγράμματα  σχολικής  ετοιμότητας  στα  οποία:

 1. Προετοιμάζουμε  το  παιδί  για  τη  μετάβαση  του  στο  δημοτικό.
 2. Ενισχύουμε  τις  μαθησιακές  του  δεξιότητες  καθώς  και  τις  γνώσεις  του.
 3. Εξατομικεύουμε  τα  προγράμματα  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  παιδιού.


Ειδική διαπαιδαγώγηση – Αγία Παρασκευή