Πότε ένα παιδί χρειάζεται Λογοθεραπεία;

“Γιατί το παιδί μου δεν μπορεί να πει καθαρά όλες τις φωνούλες;”. “Η ξαδέρφη του που είναι ένα χρόνο μικρότερη, μιλάει πιο καθαρά και όλοι μπορούν να καταλάβουν τι λέει”.

Αρκετοί γονείς ανησυχούν για την ομιλία του παιδιού τους, όταν αρχίζουν να παρατηρούν είτε μικρές, είτε μεγάλες αποκλίσεις σε σύγκριση με τα παιδιά του κοντινού τους περιβάλλοντος. Αυτό που θα πρέπει να διαπιστωθεί είναι εάν όντως συντρέχει κάποια Αρθρωτική – Φωνολογική Διαταραχή ή εάν το παιδί δεν είναι σε θέση να παράγει συγκεκριμένους ήχους, λόγω του ότι η ηλικία του δεν είναι ακόμα η κατάλληλη για την κατάκτηση τους.

Σύμφωνα με τα ηλικιακά ορόσημα κατάκτησης των ήχων (φωνημάτων) της ελληνικής γλώσσας, που έχει θεσπίσει ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ), προκύπτει ο παρακάτω πίνακας,

Πότε ένα παιδί χρειάζεται Λογοθεραπεία;

 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παραπάνω ηλικιακά ορόσημα κατάκτησης των φωνημάτων, αναφέρονται στον μέσο όρο ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, κάποιο παιδί ενδέχεται να κατακτήσει ένα φώνημα 2 ή και 3 μήνες αργότερα από ότι αναγράφουν τα ορόσημα. Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε μικρές χρονολογικές αποκλίσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν σημάδι άμεσης ανησυχίας για τους γονείς.

Ωστόσο, εάν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη συνίσταται η αξιολόγηση του παιδιού από λογοθεραπευτή με σκοπό να διαπιστωθεί η περίπτωση ύπαρξης Αρθρωτικής ή Φωνολογικής Διαταραχής.

Δημήτρης  Διακονής

Λογοθεραπευτής


Διαβάστε επίσης για: εργοθεραπεία, μαθησικές δυσκολίες