ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία ονομάζεται η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της επικοινωνίας, της ομιλίας, της φωνής και της σίτισης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Λογοθεραπεία και σχετικές διαταραχές

Μερικές από τις διαταραχές στις οποίες παρεμβαίνει ενας λογοθεραπευτής μπορεί να είναι:

 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές άρθρωσης
 • Διαταραχές σίτισης – κατάποσης
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 • Διαταραχές της ροής της ομιλίας
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)
 • Διαταραχές φώνησης και αντήχησης
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας (Δυσαρθρία, Δυσπραξία)

Λογοθεραπεία και Φωνολογική διαταραχή

Η φωνολογική διαταραχή φαίνεται να προκαλείται από δυσκολία στην νοητική οργάνωση των φωνημάτων. Έτσι, το παιδί διαλέγει λάθος φώνημα στην παραγωγή ομιλίας, ενώ μπορεί μεμονωμένα να τα αρθρώνει σωστά. Ο λογοθεραπευτής, έπειτα, από την φωνολογική αξιολόγηση εντοπίζει τα λάθη και παρεμβαίνει, ώστε να βοηθήσει στην αποκατάστασή τους.

Λογοθεραπεία και Διαταραχή άρθρωσης

Η αρθρωτική διαταραχή είναι μία δυσλειτουργία του μηχανισμού παραγωγής της ομιλίας, όπου επιλέγεται το σωστό φώνημα από το άτομο, αλλά προφέρεται λάθος. Όσα περισσότερα λάθη κάνει το άτομο, τόσο πιο δυσκατάληπτη ομιλία θα παρουσιάζει. Για αυτό και η συγκεκριμένη διαταραχή έχει διάφορες διαβαθμίσεις. Ανάλογα την περίπτωση,  ο Λ/Θ συνεργάζεται και με άλλες ειδικότητες, όπως, ορθοδοντικό, ΩΡΛ κλπ., ώστε, να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυσκολιών του ατόμου και σύμφωνα με την ηλικία του, να καταλήξει στην κατάλληλη στοχοθεσία, λαμβάνοντας υπόψιν τα αναπτυξιακά ορόσημα.

Διαταραχές της ροής της ομιλίας

(τραυλισμός, ταχυλαλία)

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή στην επικοινωνία, που εμφανίζεται συνήθως στην ηλικία 2-2,5 χρονών, κατά την οποία η ροή ομιλίας διακόπτεται από μπλοκαρίσματα (κ/κ/κάτω), επαναλήψεις  συλλαβής(πα-πα-πάρω) ή λέξεων (το-το-το-το θέλω), επιμήκυνση φωνήματος (σσσσσήμερα). Κάποιες φορές η ένταση των συμπτωμάτων είναι τόσο μεγάλη που το παιδί, πιέζεται τόσο πολύ για να βγάλει την λέξη, με αποτέλεσμα να κάνει μυϊκές συσπάσεις στο πρόσωπο, τα μάτια ή το στόμα.

Τα συμπτώματα ανά διαστήματα μπορεί να εξαφανίζονται , δίνοντάς μας την εντύπωση ότι η δυσκολία ξεπεράστηκε, αλλά συνήθως επανέρχονται μετά από κάποιο διάστημα με την ίδια ή διαφορετική μορφή.  Η κατάλληλη και έγκαιρη διερεύνηση της δυσκολίας θα οδηγήσει, με τον κατάλληλο χειρισμό, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου του τραυλισμού να καταλήξει σε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της ομιλίας του παιδιού.

Ταχυλαλία

Η ταχυλαλία είναι ο γρήγορος ρυθμός της ομιλίας ενός ατόμου,  με αποτέλεσμα να μην γίνεται κατανοητούς σε τρίτους. Επηρεάζεται ο προφορικός λόγος, αλλά και ο γραπτός στην μετέπειτα πορεία του.

Με την λογοθεραπευτική παρέμβαση και την άμεση συνεργασία των οικείων, οι διαταραχές στην ροή της ομιλίας βελτιώνονται σε τέτοιο βαθμό, όπου σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μην γίνονται αντιληπτές από τρίτους.

Λογοθεραπεία και Διαταραχές φώνησης και αντήχησης

Οι διαταραχές φωνής οφείλονται στην διαταραγμένη λειτουργία του φωνητικού, αναπνευστικού και λαρυγγικού καναλιού, λόγω νευρολογικών, δομικών, λειτουργικών ή ψυχολογικών προβλημάτων. Η σοβαρότητα των διαταραχών ποικίλλουν και μπορεί να επηρεάζουν μία ή περισσότερες φωνητικές παραμέτρους, όπως, την ένταση, την αντήχηση, την φωνητική έκταση, την ευελιξία. Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση και η συνεργασία  με διάφορες ειδικότητες είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)

Η Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)  εντάσσεται στις αναπτυξιακές διαταραχές  και το χαρακτηριστικό είναι η  καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη, χωρίς όμως, άλλες αιτίες, όπως κώφωση, νοητική υστέρηση ή αυτισμός. Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή αρχίζουν να αναπτύσσουν την ομιλία τους στην ίδια ηλικία με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, αλλά η γλωσσική τους ανάπτυξη είναι σαφώς πιο αργή.

Η διαταραχή αρχίζει να εκδηλώνεται από την ηλικία του 1ος έτους, που αρχίζει να λέει τις πρώτες του λέξεις, έως τα 2-3 έτη  που ξεκινάει να δομεί τις πρώτες του φράσεις και προτάσεις. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή έχουν τυπική ακοή, όραση, ευφυΐα αλλά και συναισθηματική ανάπτυξη. Παρ’ όλο αυτά, οι δυσκολίες τους μπορεί να παραμείνουν και καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής ηλικίας και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην γραφή και την ανάγνωση.

Με την έγκαιρη αξιολόγηση των δυσκολιών από έναν Λογοθεραπευτή, που θα αξιολογήσει τις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Έτσι, με την συμβολή της διεπιστημονικής ομάδας θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του εκάστοτε παιδιού.

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευρολογική διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες, την επικοινωνία και τις ικανότητες για παιχνίδι, ενώ παρατηρούνται και δυσκολίες στις εισερχόμενες αισθητηριακές πληροφορίες. Με την εισαγωγή του όρου “Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος”, πλέον αντανακλάται η διαβάθμιση της βαρύτητας των δυσκολιών και την διαφορετικότητα των συμπεριφορών σε μια ομάδα ατόμων, που παρόλο τις διαφορές τους, έχουν ένα κοινό τρόπο μάθησης και σκέψης.

Ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών παίζει η πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή η ένταξη του παιδιού από  μικρή ηλικία σε παρέμβαση, όπου με την συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, σύμφωνα με τις δυνατότητες του παιδιού. Ο λογοθεραπευτής ανάλογα με το επίπεδο  του παιδιού και αν έχει αναπτύξει λόγο ή μη, παρεμβαίνει δημιουργώντας το εξατομικευμένο πρόγραμμα  που θα  ενισχύσει την λεκτική-μη λεκτική επικοινωνία, το πραγματολογικό επίπεδο, το γνωστικό επίπεδο κλπ. Με την μακροχρόνια παρέμβαση και συνεργασία των ειδικών θεραπευτών παρατηρείται βελτίωση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα για τον αυτισμό

Λογοθεραπεία και Διαταραχές σίτισης – κατάποσης

Ως διαταραχή σίτισης-κατάποσης (Δυσφαγία) ορίζεται  η δυσκολία στη διαχείριση ή η λάθος κατεύθυνση ή η καθυστέρηση μεταφοράς της στερεάς τροφής ή και των υγρών από την στοματική κοιλότητα στο στομάχι. Αυτή η δυσκολία, στις φυσιολογικές διεργασίες της σίτισης και της κατάποσης, μπορεί να προκύψει από διάφορες παθήσεις, όπως παθήσεις φυσιολογίας και ανατομίας (σχιστίες ή υπερωιο-σχιστια, προωρότητα), σύνδρομα και γενετικές διαταραχές (σύνδρομο Down κλπ.), επίκτητες ή εκ γενετής νευρολογικές διαταραχές και νόσους (εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλοπάθεια κλπ.). Για την σωστή αντιμετώπιση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης συνεργάζονται επαγγελματίες υγείας ειδικευμένοι στην αξιολόγηση και τη θεραπεία προβλημάτων σίτισης-κατάποσης.

Λογοθεραπεία και Μαθησιακές δυσκολίες

Η λογοθεραπεία βοηθάει στις μαθησιακές δυσκολίες

Στην διεθνή βιβλιογραφία οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε

α) Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπου ο όρος αυτός  χρησιμοποιείται για την περιγραφή των δυσκολιών στην κατάκτηση του γραπτού λόγου (γραφή και ανάγνωση) και…

β) των μαθηματικών (αρίθμηση και αριθμητικές πράξεις)

από παιδιά που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της νοητικής στέρησης, ούτε έχουν αισθητηριακό ή σωματικό έλλειμμα.

Οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν ως αποτέλεσμα την κακή σχολική επίδοση ή αποτυχία του παιδιού , η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία του παιδιού. Με την συνεργασία των ψυχολόγων, οι λογοθεραπευτές παρεμβαίνουν στις δυσκολίες που αφορούν   την φωνολογική ενημερότητα, τη φωνολογία, την άρθρωση, τη σύνταξη, τη μορφολογία, τις δεξιότητες αφήγησης κλπ.

Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας (Δυσαρθρία, Δυσπραξία)

Οι νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας προκαλούνται από την δυσλειτουργία του κινητικού συστήματος, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα ένα σύνολο προβλημάτων στην παραγωγή της ομιλίας. Η δυσλειτουργία του κινητικού συστήματος είναι αποτέλεσμα της θέσης της βλάβης, ο βαθμός και η σοβαρότητά της στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στις κινητικές διαταραχές ομιλίας εντάσσονται τα είδη Δυσαρθριών, η Δυσπραξία, η Αφασία κλπ. Ο λογοθεραπευτής παρεμβαίνει στις διαταραχές αυτές, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ατόμου, με την συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται Λογοθεραπεία;

Χρονική περίοδος που το παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία

Το παιδί μου δεν μιλάει καθαρά..Πότε να απευθυνθώ σε έναν Λογoθεραπευτή;

Η περίοδος από τα 2 έως τα 6 έτη θεωρείται η πιο σημαντική για την γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού. Παιδιά, λοιπόν, με ιατρικό ιστορικό όπως:

 • Βαρηκοΐα-Κώφωση
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Σύνδρομα όπως πχ Σύνδρομο Down ή Tourette
 • Νοητική Υστέρηση
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όπως χειλεοσχιστία ή υπερωοσχιστία
 • Εγκεφαλική Πάρεση και άλλα

Χρήζουν άμεσης αξιολόγησης από μικρή ηλικία, για να καταγραφούν οι πιθανές δυσκολίες και να σχεδιαστεί άμεσα το σχέδιο παρέμβασης.

Πώς όμως μπορώ να καταλάβω αν ένα παιδί χρειάζεται Λογοθεραπεία, όταν δεν υπάρχει ιατρικό ιστορικό;

Mε την βοήθεια των αναπτυξιακών οροσήμων, που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να παρακολουθείτε την ανάπτυξη των παιδιών και να ζητήσετε την γνώμη ενός Λογοθεραπευτή εάν εντοπίσετε πιθανές δυσκολίες. Τα πιο καίρια στάδια μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Στη βρεφική ηλικία να υπάρχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, βλεμματική επαφή και παραγωγή βαβίσματος.
 • Στην προνηπιακή ηλικία (γύρω στους 18 μήνες) να κατέχει περίπου 50 λέξεις, να κατανοεί τι του λένε, να αρχίζει να σχηματίζει φράσεις.
 • Στην νηπιακή ηλικία η γλώσσα να έχει κατακτηθεί και να υπάρχει πλούσιο λεξιλόγιο.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σε παιδιά ηλικίας 2-4 ετών θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς είναι πιο αποτελεσματική η αφομοίωση των ερεθισμάτων, λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου.

Συνεπώς, αν εντοπίσετε πιθανές δυσχέρειες στην επικοινωνία ή τον λόγο του παιδιού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα με έναν λογοθεραπευτή.

Σημαντικά  αναπτυξιακά  ορόσημα

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της επικοινωνίας, της ομιλίας, της φωνής και της σίτισης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ για τα αναπτυξιακά ορόσημα στην λογοθεραπεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.  (ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη συνάντηση!)

Σταθερό: 211-416-5776

Κινητό: 693-483-5593


ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ