Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της επικοινωνίας, της ομιλίας, της φωνής και της σίτισης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται Λογοθεραπεία;

Η περίοδος από τα 2 έως τα 6 έτη θεωρείται η πιο σημαντική για την γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού. Παιδιά, λοιπόν, με ιατρικό ιστορικό όπως:

 • Βαρηκοΐα-Κώφωση
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Σύνδρομα όπως πχ Σύνδρομο Down ή Tourette
 • Νοητική Υστέρηση
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όπως χειλεοσχιστία ή υπερωοσχιστία
 • Εγκεφαλική Πάρεση και άλλα

Χρήζουν άμεσης αξιολόγησης από μικρή ηλικία, για να καταγραφούν οι πιθανές δυσκολίες και να σχεδιαστεί άμεσα το σχέδιο παρέμβασης. Πώς όμως μπορώ να καταλάβω αν ένα παιδί χρειάζεται Λογοθεραπεία, όταν δεν υπάρχει ιατρικό ιστορικό; Mε την βοήθεια των αναπτυξιακών οροσήμων, που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να παρακολουθείτε την ανάπτυξη των παιδιών και να ζητήσετε την γνώμη ενός Λογοθεραπευτή εάν εντοπίσετε πιθανές δυσκολίες. Τα πιο καίρια στάδια μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Στη βρεφική ηλικία να υπάρχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, βλεμματική επαφή και παραγωγή βαβίσματος.
 • Στην προνηπιακή ηλικία (γύρω στους 18 μήνες) να κατέχει περίπου 50 λέξεις, να κατανοεί τι του λένε, να αρχίζει να σχηματίζει φράσεις.
 • Στην νηπιακή ηλικία η γλώσσα να έχει κατακτηθεί και να υπάρχει πλούσιο λεξιλόγιο.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σε παιδιά ηλικίας 2-4 ετών θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς είναι πιο αποτελεσματική η αφομοίωση των ερεθισμάτων, λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου.

Συνεπώς, αν εντοπίσετε πιθανές δυσχέρειες στην επικοινωνία ή τον λόγο του παιδιού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα με έναν λογοθεραπευτή.

Σημαντικά  αναπτυξιακά  ορόσημα

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της επικοινωνίας, της ομιλίας, της φωνής και της σίτισης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

 • Εγγενείς και άναρθοι ήχοι (ο-4 μήνες)
 • Φωνητικό παιχνίδι (4-7 μήνες)
 • Βάβισμα(7-18 μήνες)
 • Αναγνωρίζει φωνές
 • Χαμογελά όταν του μιλάνε
 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι
 • Ηρεμεί με την ανθρώπινη φωνή ιδιαίτερα της μητέρας
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει
 • Λέει “μαμά” και “μπαμπά”
 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • Καταλαβαίνει απλές οδηγίες
 • Πρέπει να ονομάζει οικεία αντικείμενα
 • Καταλαβαίνει απλές οδηγίες και προτάσεις
 • Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του ( γύρω στις 50 λέξεις)
 • Λέει το όνομα του
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις
 • Κατανοεί σύνθετες οδηγίες
 • “Έκρηξη λεξιλογίου” : Αρχίζει να μαθαίνει αρκετές λέξεις την ημέρα.
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες (εγώ-εσύ-αυτός)
 • Κάνει ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 3-4 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις
 • Καταλαβαίνει απλές ιστορίες
 • Λεξιλόγιο 800-1500 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-5 λέξεων
 • Κατάλληλη χρήση του “είμαι” και “είναι”
 • Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (σταματώ- ξεκινώ, μέσα- έξω)
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-8 λέξεων
 • Λεξιλόγιο 900-2000 ή περισσοτέρων λέξεων
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
 • Μιλά για εμπειρίες από το σχολείο
 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες
 • Χρησιμοποιεί παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο κατάλληλα
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • Ονομάζει αντίθετα
 • Κάνει ερωτήσεις με το “Πως”
 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων και πάνω περίπου
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή
 • Η ομιλία του παιδιού πλησιάζει αυτή των ενηλίκων


ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ