Άγχος αποχωρισμού & σχολική άρνηση – πρακτικές συμβουλές

Η σχολική περίοδος είναι μια σημαντική και κρίσιμη φάση στη ζωή του ατόμου. Στο νηπιαγωγείο/σχολείο το παιδί συναντά νέα πρόσωπα, και νέους κανόνες με τους οποίους καλείται να συμμορφωθεί. Σε πολλά παιδιά παρατηρείται το άγχος του αποχωρισμού και το φαινόμενο της σχολικής άρνησης, δηλ. της απροθυμίας του παιδιού να πάει σχολείο. Το