Θεόδωρος Μεγαλακάκης

Θεόδωρος Μεγαλακάκης

Ονομάζομαι Θεόδωρος Μεγαλακάκης και είμαι λογοθεραπευτής, απόφοιτος του ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στο τμήμα Ιωαννίνων.

Έχω κάνει μετεκπαίδευση στο Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα- Καισαριανής στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και του κινητικού συντονισμού.

Από το 2018 εργάζομαι σε κέντρα ειδικών θεραπειών αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο εύρος δυσκολιών του λόγου, της ομιλίας και επικοινωνίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Επίσης, έχω εμπειρία σαν συνοδός παράλληλης στήριξης σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού καθώς και σε παιδιά με Δ.Ε.Π.Υ. Παράλληλα υπάρχει μία συνεχής επιμόρφωση με σεμινάρια και εποπτείες, σχετικά με «διαταραχή άρθρωσης», «φωνολογική διαταραχή», «ειδική γλωσσική διαταραχή», «λεκτική δυσπραξία», «αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου», «διαταραχή ροής της ομιλίας» καθώς και στις λεκτικές και επικοινωνιακές ικανότητες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Κεντρική φιλοσοφία στην επαγγελματική μου παρέμβαση είναι ο εμπλουτισμός στις γνώσεις μου, με σαφή στόχο την καλύτερη και καταλληλότερη βοήθεια των παιδιών καθώς και των γονέων στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Πυξίδα μας είναι τα χαμόγελα των παιδιών και η εξέλιξη τους.